ارزش های بنیادین شرکت تلاشگران

- برترین تولید کننده آلیاژهای آلومینیومی در ایران

- صداقت و راستی

- احترام و عزت نفس

- نوآوری و خلاقیت

- آموزش و یادگیری

- غرور و خودباوری

- مشتری مداری

- همراه و مشارکت در مدیریت سازمانی

- مسئولیت پذیری در قبال جامعه