گواهینامه ها

تلاشگران در یک نگاه

حداکثر زمان تحویل 48 ساعت پس از سفارش مشتری

درباره ما

معرفی شرکت فن آوری ریخته گری تلاشگران گلپایگان

شرکت فن آوری ریخته گری تلاشگران گلپایگان درسال 1386 فعالیت خودرا درعرصه صنعت آلومینیوم آغازنمودوباتلاش ودرایت مدیران متخصص ومجرب، طی مدت کوتاهی به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان شمش های آلیاژی آلومینیوم درکشورتبدیل شد. این شرکت با استفاده از مرغوبترین مواد اولیه وبهره گیری از بروزترین فرایند کنترل کیفیت وهمچنین بکارگیری نیروهای مجرب ظرفیت تولید سالانه خودرا به 20000تن شمش آلیاژی رسانده که افزایش ظرفیت تولید از مهمترین برنامه های سالانه این شرکت می باشد. همکاری با شرکت ها وتولید کنندگان معتبرو فعال داخلی در صنایع خودرو سازی ،هواپیماسازی و صنایع لوازم خانگی و گرمایشی وهمچنین کسب جایگاهی شایسته دراین صنعت از بزرگترین دستاورد های فعالیت ده ساله این شرکت می باشد. همچنین این شرکت با اتکا به شعار (فروش پایان یک معامله نیست) و دارا بودن مزیت های رقابتی(کیفیت ممتاز،قیمتی به مراتب پایین ترازقیمت بازاروشرایط پرداخت مناسب)ضمن ایجاد رضایت واعتماد درمشتریان توانسته به راحتی با تمام رقبای داخلی وخاجی به رقابت بپردازد.

مختصری درباره شرکت

شرکت فن آوری ریخته گری تلاشگران | تولید کننده شمش های آلیاژی آلومینیوم

تامین نیازهای شرکت های شمش ساز به آلیاژهای مرغوب و با کیفیت برای تولید (موضوعات) آلومینیومی هدف در این راستا تلاش خواهیم نمود . انجام تحقیقات و تعامل با دیگران به فناوری های روز دست پیدا کنیم و ضمن رشد و سود آوری شرکت همواره مزیت رقابتی خود را که ارائه ( قیمت ، کیفیت ، تحویل به موقع و.... ) برای مشتریان است حفظ نمائیم و همچنین ضمن توجه به ارزش های والای انسانی با صداقت و آراستگی ، محیط کار خود را شاداب نموده و از طریق ارتقاء کیفیت زندگی و ارائه آموزش های متنوع به کارکنان همواره آنان را با ایده های قوی حفظ نمائیم .

استفاده بهینه از منابع و حفظ محیط زیست جزء تعهدات ما در قبال ایران است.

شـركت فن آوری ریخته گری تلاشگران گلپایگان با موضوع انجام فعالیت های ریخته گری با استقـرار سيستـم مديريت يكپــارچـه مبتنـي بر استـــانداردهـاي ؛ IATF16949:2016 ، الـزامات مشتریان (مگاموتور و ســاپكـو) ، جلب رضـايت مشتـريـان و افزایش مستمر آن را سـرلـوحه فعـاليتهـاي خـود قرار داده است .

در اين راستـا سعي دارد بـا بهبـود مستمـر فرآينـدهـا و نیـز حفـظ محيـط زيست براي نسـل‌هـاي آينده و صيـانت منابع انسانی، الزامـات استـانداردهـاي فـوق را از طـريق راهكـارهاي زير عمـلي نمـايـد :

- ارتقـاء كيفيت محصـولات بـا هـدف نقص صفـر .

- تسـريع در تكـوين و تحـويل به موقـع محصـولات به مشتـريان .

- شنـاسـايي و تـأمين نيـازهاي انگيـزشي و آمـوزشي منابع انسانی به ‌عنـوان منـابع حيـاتي و سـرمايـه‌اي سـازمـان .

- همـكاري بـا تـأمين‌كننـدگان بـه ‌منظـور ارتقـاي كيفيت محصـولات و تـأميـن منـافـع مشتـرك .

- رعايت الـزامات قـانوني و دولتـي، الـزامات توافـق شده بـا مشتـريان، استـانداردها و قـوانين زيست محيـطـي و ايمـني و بهـداشت حـرفه‌اي .

- افـزایـش دقت ، درستی و اطمینـان نتـایـج آزمـون در آزمـایشــگـاه .

- احترام به حقوق انسانی، آموزش نکات اخلاقی و ترویج سیاستهای افشاگرایانه و ضد ارتشا .

بـا عنـايت به موارد فـوق از كليـه همکاران محتـرم انتـظـار مي‌رود ضمـن همسـو نمـودن اهـداف، برنـامه‌هـا و فعـاليتهـا و تصميم‌گيري‌هـاي خـود با اين خط‌مشي، نهايت همكـاري را در امور كيـفي، زيست‌محيطي، ايمني و بهـداشت حرفـه‌اي با نمـاينـده محتـرم مديـريت داشتـه باشنـد .

بـديهي است اینجـانب نيـز متعهـد می گـردد، ميـزان تحقـق اين خط‌مشي را از طـريق اثـربخشـي اين سيستــم در مقـاطع زمـاني مشخص كنتـرل نمـايم .

به دورنمای ما اعتماد کنید!

10 سال تجربه شرکت فن آوری ریخته گری تلاشگران گلپایگان درسال 1386 فعالیت خود را با مدیریت آقای جواد رضایی درعرصه صنعت آلومینیوم آغاز نمود و با تلاش و درایت مدیران متخصص ومجرب، طی مدت کوتاهی به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان شمش های آلیاژی آلومینیوم درکشورتبدیل شد.


آخرین اخبار

آخرین اخبار شرکت فن آوری ر یخته گری تلاشگران گلپایگان

افزایش ظرفیت

افزایش ظرفیت تولید به 20000 تن در سال1398

افزایش فضای انبار

افزایش فضای انبار به وسعت 1000 متر مربع جهت ذخیره سازی مواد اولیه

دعوتنامه نمایشگاه

دعوت نامه چهاردهمین نمایشگاه قطعات خودرو