ماموریت شرکت تلاشگران

تامین نیازهای شرکت های شمش ساز به آلیاژهای مرغوب و با کیفیت برای تولید (موضوعات) آلومینیومی هدف در این راستا تلاش خواهیم نمود . انجام تحقیقات و تعامل با دیگران به فناوری های روز دست پیدا کنیم و ضمن رشد و سود آوری شرکت همواره مزیت رقابتی خود را که ارائه ( قیمت ، کیفیت ، تحویل به موقع و.... ) برای مشتریان است حفظ نمائیم و همچنین ضمن توجه به ارزش های والای انسانی با صداقت و آراستگی ، محیط کار خود را شاداب نموده و از طریق ارتقاء کیفیت زندگی و ارائه آموزش های متنوع به کارکنان همواره آنان را با ایده های قوی حفظ نمائیم .

استفاده بهینه از منابع و حفظ محیط زیست جزء تعهدات ما در قبال ایران است.