تشکیل چارت سازمانی شرکت

ما یک شرکت خیلی شاخ هستیم!

چارت سازمانی

با تیم ما آشنا شوید... ما را بهتر بشناسید

1a
جواد رضایی
مدیرعامل / بنیان گذار

---

1a
مهدی خدامرادی
مدیریت کارخانه

----

1a
بابک هادی
بازرگانی

---

1a
امير عباس مسلمي
بازرگانی

---

1a
فهیمه علاقه مند
بازرگانی

----

responsive

تلاشگران

مشتریان ما همیشه شاد و راضی هستند!