چشم انداز شرکت تلاشگران

- قرار گرفتن در جایگاه 3 شركت برتر تولید انواع شمش آلومینیوم در ایران